Ny medicin forlænger liv – men ikke altid i Danmark

Giv danske kvinder med brystkræft adgang til den medicin, som EU har godkendt, og som vores nabolande tilbyder.

PROBLEM

Særligt indenfor brystkræft oplever Brystkræftforeningen, at man enten ikke få adgang til behandlinger, som tilbydes i vores nabolande. Eller at man skal vente urimeligt længe på at få adgang. Patienter med metastatisk brystkræft har desværre ikke tid til at vente.

For patienter er hurtig adgang til nye, medicinske behandlinger afgørende. Både for at opnå et bedre og længere liv. Men også for at opretholde håbet.

LØSNING

Brystkræftforeningen anbefaler, at der afsættes en større andel af vores sundhedsudgifter til nye, medicinske behandlinger i form af mindst to milliarder kroner mere.

Pengene bør findes ved at prioritere indenfor det nuværende sundhedsbudget. Ekstra midler til medicin vil betyde, at Medicinrådet ikke behøver at tage helt samme stramme økonomiske hensyn i sine afgørelser.

Udviklingen i udgifter til lægemidler i andel af sundhedsudgifterne

Kilde: Amgros, Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik. Anm.: Lægemiddeludgifter opgjort som regionernes udgifter til hospitalslægemidler (frem til 2021 er anvendt SAIP. Tallet for 2022 er taget fra markedsovervågningen) lagt sammen med udgifterne til medicintilskud sat i forhold til regionernes nettodriftsudgifter til sundhed.

"For to år siden (…) kunne vi trygt sige, at det er præcist det samme (vi tilbyder i Danmark, red.), som ESMO’s guidelines (European Society for Medical Oncology, red.). Måske med et par måneders forsinkelse. Men sådan er det ikke mere. Næsten halvdelen af de ting, der står i de guidelines, har vi desværre ikke mulighed for."

Ann Knoop, overlæge og lægelig leder af den onkologiske kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet

Kilde: Ann Knop (2022). Brystkræft. Oplæg på Kræftdag 2022 arrangeret af Dagens Medicin. Afholdt den 29. september 2022.
PATIENTERNE HAR ORDET

Tilgængelige onkologiske behandlinger i procent af EU-godkendte behandlinger, 2018-202

Kilde: EFPIA (2023). EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2022 Survey.
HANDLING

Hjælp os med at sprede budskabet om, at der er brug for flere midler til livsvigtig medicin til kræftpatienter

icon_film

Download og del vores film i opslag på sociale medier

icon_socialmedai

Like og del vores opslag på sociale medier

icon_contactpolitician

Skriv til de relevante politikere og gør dem opmærksomme på behovet for flere penge til medicin

icon_policypaper

Læs og bliv klædt på med vores policy-papir

"Vi sakker bagud i Danmark – og det kommer vi utvivlsomt til at kunne aflæse på overlevelsestallene fremover. Vores nordiske nabolande og alle andre lande i Europa godkender behandlinger, der bliver afvist herhjemme."

Niels Fristrup, afdelingslæge på Aarhus Universitetshospitals kræftafdeling

Kilde: Onkologisk Tidsskrift (2023). Fremtrædende onkologer: Medicinrådets arbejde er spild af tid og ressourcer.
BRYSTKRÆFTFORENINGEN

Brystkræftforeningen er en selvstændig landsdækkende forening, der siden 1999 har arbejdet for, at brystkræftramte i Danmark kan få en hurtig og præcis diagnostik, en specialiseret behandling og en effektiv genoptræning.

Alle medlemmer har eller har haft brystkræft eller har fået påvist en genmutation, der giver øget risiko for at få brystkræft. Medlemsgruppen omfatter ca. 2400 brystkræftramte samt personer med genmutation, der kan medføre en risiko for brystkræft, der er større end i resten af befolkningen. Der er mere end 73.000 personer i Danmark med en brystkræftdiagnose. Hvert år får ca. 5.000 kvinder og 45 mænd diagnosen og 1200 brystkræftramte får tilbagefald (metastaserende brystkræft).

FAKTA OM BRYSTKRÆFT
1200
patienter

Antal patienter med tilbagefald af deres brystkræft eller som får konstateret en brystkræft, der har spredt sig.

40
måneder

Gennemsnitlig overlevelsestid for patienter med tilbagefald eller hvor brystkræften har spredt sig.

43
måneder

Gennemsnitlig overlevelsestid for hovedparten af patienter.

25
procent

25% af alle kræftdiagnoser hos kvinder er brystkræft.

Kilde: Danish Breast Cancer Group: Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2021, juni 2022